Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

SunToys
Katri Kuparinen
Sepänkyläntie 10 D 14
02430 MASALA
katri.kuparinen@suntoys.fi
Y-tunnus: 2211897-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Katri Kuparinen
Sepänkyläntie 10 D 14
02430 MASALA
katri.kuparinen@suntoys.fi
Puh. 045-8659175

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, uutiskirjeiden lähettämisessä, tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen. Henkilötietoja tarvitaan myös tuotteiden lähetystä varten.

SSL-varmenne eli HTTPS-suojaus on käytössä sivuillamme.

5. Rekisterin tietosisältö

Kaupan asiakkaista tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero, email ja tilaukset. Tietolähteenä on rekisteröitymislomake, tilaustiedot tai muulla tapaa asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.
Tilitietojasi säilytetään kaksi vuotta viimeisimmästä tilinluonnistasi tai ostoksestasi eteenpäin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja verkkopalvelun käytöstä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilauksen toimittamista varten ja maksunvälityspalvelulle (Checkout Finland).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
SÄHKÖINEN AINEISTO Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Ne voi tarkastaa kirjautumalla omalle asiakastilille. Tarkastuspyynnön voi myös osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn yhteystiedoilla sekä allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Omat yhteystiedot voi korjata kirjautumalla asiakastililleen. Poistamispyyntö pitää osoittaa rekisterinpitäjälle. Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn yhteystiedoilla sekä allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköpostilla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella sekä yhteystiedoilla varustettuna kirjallisesti tai sähköpostilla.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Tietosuojaselostetta päivitetty 20.2.2020.